Hvad er en bekræftet oversættelse?

Som beskikket translatør i engelsk kan jeg bekræfte mine oversættelser. Det betyder at jeg sætter mit stempel og skriver under på at oversættelsen er en tro og nøjagtig gengivelse af originalteksten.

En oversættelse skal bekræftes når den skal bruges af myndigheder og officielle instanser, fx vielses- og dåbsattester ved visumansøgninger og selskabsrapporter i forbindelse med oprettelse af virksomheder i udlandet.

En bekræftet oversættelse kan ikke stå alene; den skal fysisk sættes sammen med det originale dokument og en bekræftelsespåtegnelse. Derfor er det vigtigt at jeg har det originale dokument eller en tydelig kopi (afhængigt af hvad den specifikke myndighed kræver) når jeg skal samle den bekræftede oversættelse.

Hvis oversættelsen er fra engelsk til dansk og skal bruges af en dansk myndighed, er det som regel tilstrækkeligt med min bekræftelse.

Hvis oversættelsen derimod er fra dansk til engelsk og skal sendes til fx en myndighed i USA, skal den som regel også legaliseres af Udenrigsministeriet. Kort fortalt vil det sige at de påsætter en apostille der bekræfter, at jeg er statsautoriseret translatør og derfor har kompetence til at bekræfte oversættelsen.

Husk at tjekke med den relevante myndighed om de ønsker oversættelsen både bekræftet og legaliseret. Og spørg endelig hvis du er i tvivl.