Profil

Cand.ling.merc. fra CBS i 2008

Beskikket som statsautoriseret translatør og tolk i engelsk i 2008

Politi- og retstolk nr. 3607

Medlem af Translatørforeningen

Karriere

2012- K1 translations Selvstændig tolk og translatør

2010-2012 Quartz+Co Oversætter, korrekturlæser og sproglig/grafisk supporter

2008-2010 Fokus Translatørerne Translatør og tolk

2007 Den Europæiske Centralbank Praktikant i den danske oversætterenhed

2005-2007 Toyota Material Handling DK Oversætter og marketingassistent

Særlige kompetenceområder

Teknik, mekanik, auto og transport

Energi og miljø

Corporate finance, årsregnskaber, rapporter og LOP’er

ECB, eurozonen og valutapolitik

Juridiske attester, fx dåbs-, døds- og vielsesattester

Straffe- og udlændingeret

Den offentlige sektor

Marketing, kommunikation, websites

Tolkning for erhvervslivet, politi og domstole

Konferencetolkning/simultantolkning