Oversættelse handler om kultur og kontekst og ikke blot om sprog.
Når et budskab skal formidles, er forståelse for målgruppe og
situation mindst lige så vigtig som korrekt kommatering.

K1 translations er stiftet ud fra mit ønske om at levere
sproglige ydelser i høj kvalitet som hjælper med at formidle
klare og tydelige budskaber.

OVERSÆTTELSE

En god oversættelse er resultatet af en god dialog mellem kunden og oversætteren. Ordlyden i en juridisk kontrakt eller teknisk instruktionsmanual skal oversættes præcist, hvorimod det vigtigste i en reklametekst eller artikel er at sproget flyder godt. Uanset teksttype, kontekst og deadline leverer jeg et professionelt produkt hver gang.

TOLKNING

Tolkning handler om at formidle kernen i budskabet her og nu. Der er ikke tid til at tygge på de enkelte termer – de skal bare ligge på rygraden. Jeg er tilknyttet som fast tolk for politiet og domstolene og fungerer som simultantolk for erhvervslivet fx ved møder, retssager og konferencer.

KORREKTUR

Skal teksten blot tjekkes for kommaer og stavefejl, eller skal sproget pudses grundigt af og terminologien sikres? Jeg har øje for detaljen og gør teksten helt skarp og sikrer konsekvent sprogbrug og overholdelse af jeres sprogpolitik.